B & B TECH에 오신것을 진심으로 환영합니다.

  • 1995鍮꾩븻鍮꾪뀒겕 꽕由
  • 2001怨듭븬鍮꾨 & 꽌蹂대갭釉 듅뿀 痍⑤뱷
    蹂몄궗씠쟾
  • 2002ISO 9001 씤利앹꽌 쉷뱷
    궛뾽옄썝遺 遺뭹, 냼옱, 떊猶곗꽦 씤利앹꽌 쉷뱷
  • 2007CE 씤利 쉷뱷
  • 2010긽몴沅 쉷뱷
  • 2014二)鍮꾩븻鍮꾪뀒겕윭吏濡 踰뺤씤쟾솚

 

(二)鍮꾩븻鍮꾪뀒겕윭吏l궗뾽옄벑濡앸쾲샇 :119-86-81242
二쇱냼 : 꽌슱 湲덉쿇援 媛궛뵒吏꽭1濡 25 瑜뀒겕끂슫 17李 301샇, 302샇l Tel : 82-2-3402-7080lFax : 82-2-3402-7085
E-mail : bnbtech@bnb-tech.com Copyright 뱬 B&B Tech All right reserved.